ÖSK kommenterar kritiken rörande Sirius-matchen

Foto: Bildbyrån / Johan Bernström

Efter gårdagens match mot Sirius har vi fått en hel del kritik för vårt sätt att hantera misstänkta sjukdomsfall. Först och främst tar vi vårt fulla ansvar för att vi missat att hantera delar i den kedja som finns för att säkerställa att vi tillsammans med fotbollsfamiljen ska minimera risken för smittspridning i en svår samhällssituation. Det är något vi naturligtvis ser som djupt beklagligt. Utöver det vill vi starkt betona att det inte funnits något uppsåt med hanterandet. Att vi avsiktligen skulle ha mörkat information för att skapa oss sportsliga fördelar, något som kritiker och vissa medier vill framhäva, är helt felaktigt. I denna text vill vi redogöra för händelseförloppet på ett så öppet och transparent sätt som möjligt.

ÖSK Fotboll spelade i söndags match på Studenternas i Uppsala mot IK Sirius. Laget samlades på Behrn Arena för en matchgenomgång under förmiddagen. I samband med den fyllde alla spelare och ledare i det självskattningsformulär som är framtaget av SEF och SvFF för att kartlägga och bedöma sjukdomssymptom och för att minska smittspridning av Coronaviruset. Detta skedde precis på samma sätt som det tidigare skett inför de allsvenska matcher ÖSK spelat under 2020. Samtliga spelare rapporterade även in sin aktuella kroppstemperatur. Ingen spelare eller ledare hade några symptom som föranledde att de inte kunde resa med till arenan. Laget stannade och åt i Örebro innan bussen gick vidare mot Uppsala och Studenternas.

ÖSK anlände till arenan ungefär 1,5 timme innan match. När laget kommer till arenan är det ingen spelare eller ledare som uppvisar någon form av symptom. Precis innan laget går ut till uppvärmning är det en spelare som berättar att han känner sig lite dålig. Under uppvärmningens gång är det sedan flera spelare som meddelar det medicinska teamet att de inte mår riktigt bra. När laget kommer in efter uppvärmningen med cirka 15 minuter till matchstart är det några av spelarna som kräks och några upplever sura uppstötningar. Med all den information som finns om bakgrunden, den information som spelarna ger och den bedömning vår medicinska personal gör på plats, är vi säkra på att det handlar om en matförgiftning. Det medicinska teamet bedömer att spelarna inte utgör någon smittorisk då det rör sig om matförgiftning och att de spelare som kan/vill spela får spela. Laget spelar sedan matchen.

I detta skede borde vi enligt protokollen ha konsulterat matchläkaren, i detta fall Sirius läkare, för att diskutera och ta beslut om hur situationen skulle hanterats. Det har inte funnits någon avsiktlighet i att undanhålla information, utan det är en ren miss utifrån de riktlinjer som finns.

På presskonferensen efter matchen så berättar ÖSK:s Manager Axel Kjäll att några spelare hade mått dåligt precis innan matchstart. Detta då det är hans jobb att ge sin bild av matchen och att vi alltid har en vilja att ge en transparent beskrivning av förutsättningarna. Det är naturligtvis något han inte skulle gjort om ÖSK försökt att mörka sjukdomsläget. Tvärtom var det en öppen beskrivning av läget.

Efter det att spelarna kräktes innan matchen har spelarna mått bra, utöver att de är trötta från matchen. ÖSK har haft kontakt med alla spelare dagen efter. Det är ingen av dem som mår dåligt eller har några symptom. ÖSK kommer, efter dialog med klubbens läkare Ulf Nordström, inte att testa några spelare för Covid-19 då bedömningen är att det handlar om en matförgiftning och att inga av symptomen tyder på Covid-19.

– Samtliga spelare och ledare fyllde i ett självskattningsformulär innan avresa till match och bedömdes friska för spel. Strax innan uppvärmningen påvisades det första symptomet och den bedömning som gjordes av personal på plats var att det rörde sig om matförgiftning. Enligt gällande rutiner i Allsvenskan är hemmalagets läkare medicinskt ansvarig och självklart skulle Sirius läkare blivit informerad om att spelare insjuknat under uppvärmningen. Samtliga spelare som visade symptom igår mår idag bra, säger Ulf Nordström, ÖSK:s klubbläkare.

Det som brast under gårdagen var alltså en miss i att inte kommunicera med matchläkaren då ÖSK:s medicinska team gjorde bedömningen av spelarnas mående. När det medicinska teamet gör bedömningen, med den kompetensen de besitter, att det handlar om en matförgiftning borde detta ha diskuterats och säkerställts med matchläkaren på plats, som därmed hade kunnat bekräfta ÖSK-teamets bedömning.

När laget åkte från Behrn Arena i Örebro var alla formulär ifyllda korrekt och dessa har kontrollerats flertalet gånger för att säkerhetsställa att det inte fanns några riskindikationer. Även när laget kom till matcharenan i Uppsala fanns inga tecken på symptom.

– Vi har naturligtvis det fulla ansvaret för hur den här situationen har hanterats. Vi har i organisationen lagt ner ett stort arbete och engagerat oss på liganivå för att jobba med protokollen samt att skapa egna klubbspecifika rutiner för att maximera vårt ansvarstagande utifrån det rådande läget. Det är glasklart från min sida att ingen har haft ett uppsåt i frågan eller försökt mörka något. Däremot är det djupt olyckligt att vi missat ett steg i kedjan för att hantera alla risker och det ber vi om ursäkt för. Vi ser vårt ansvar i frågan, vi har rannsakat oss själva och utrett varför detta kunde ske och vad vi behöver göra framåt för att inte sätta oss i ett liknande läge igen, säger Simon Åström, vd i ÖSK Fotboll.

Under rådande omständigheter och med oro/risk för smittspridning tar ÖSK Fotboll fullt ansvar för att ha missat kommunikationen med matchläkaren. Vi går igenom alla rutiner, tydliggör ansvarsområden och sätter in extra kontrollpunkter för att säkerställa att liknande händelser inte ska inträffa igen.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908