Kallelse och inbjudan till bolagsstämma

Den 12 mars är det dags för ordinarie bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll AB (publ). Samtliga aktieägare har kallats till stämman, och även medlemmar i ÖSK Fotboll är varmt välkomna att närvara för att ta del av information och kunna ställa frågor.

För deltagande på stämman krävs anmälan till reception@oskfotboll.se senast den 9 mars.

Bolagsstämman kommer att hållas i Hive’s Lokaler på Nikolaigatan 10. Registrering sker klockan 17:15 och sedan börjar stämman klockan 17:30.

Aktieägarna är sedan varmt välkomna att närvara på den efterföljande föreningsstämman i Örebro SK Fotbollsklubb. Inbjudan och information till denna kommer finnas på oskfotboll.se under vecka 8.

Kallelsen till bolagsstämman har offentliggjorts genom mail till samtliga aktieägare samt genom annonsering Post och Inrikes Tidningar samt i Aftonbladet. Den finns också tillgänglig på ÖSK:s hemsida. Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av ÖSK Elitfotboll AB förda aktieboken och dels anmäla sig hos bolaget senast den 9 mars.

Fullständig kallelse och aktuella handlingar och underlag finns tillgängliga via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Handlingar kan även sändas till de aktieägare som så begär och meddelar sin postadress till ÖSK.

Till bolagsstämman är även medlemmar i ÖSK Fotboll inbjudna. Det är dock endast aktieägare i ÖSK Elitfotboll AB som har rösträtt.

Varmt välkomna önskar styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908