Regler och villkor
ÅRSKORT 2020

ÅLDERSGRÄNS
Samma pris gäller oavsett ålder för både sitt- och ståplats årskort. För barn mellan 4-12 år finns det ett rabatterat årskort på 499kr.
Barn under 4 år går in gratis (sitter i knät på sittplats).

SÄKERHET
ÖSK Fotboll förbehåller sig rätten att stänga av årskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler.

MISSBRUK
Missbruk av kort innebär omgående uteslutning och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla.

FÖRLORAT ELLER SKADAT KORT
Årskortet är en värdehandling. Skadat och förlorat kort anmäls till ÖSK:s kontor. Maila fotboll@oskfotboll.se eller ring 019-167300 så snart som möjligt. En avgift på 20kr tillkommer för ett nytt plastkort.

ÅTERKÖP
Köpt årskort kan inte återköpas. Dock har kunden rätten att byta till en annan sittplats (inom samma priskategori) eller byta namn på årskortet fram till seriepremiären.

ÖVRIGT
ÖSK Fotboll vill alltid erbjuda årskortsinnehavare möjlighet att förnya sin plats, men förbehåller sig rätten att kunna göra förändringar. Ombyggnation eller andra oförutsedda händelser på Behrn Arena kan göra att platserna inte erbjuds från ett år till ett annat.