Information & villkor

Här nedan följer de villkor som gäller för säsongsabonnemang 2013.

Åldersregler


Barn avser person 0-11 år Ungdom avser person 12-17 år Vuxen avser person 18-65 år Pensionär avser person över 65 år  

Personligt kort


I dagsläget är enbart ÖSK Alliansens guldmedaljörers abonnemang personliga.  

Säkerhet


ÖSK Fotboll förbehåller sig rätten att stänga av säsongsabonnemangsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler.
 

Missbruk


Missbruk av kort innebär omgående uteslutning och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla.

Förlorat eller skadat kort


Säsongsabonnemang är en värdehandling. Skadat och förlorat kort anmäls till ÖSK:s kontor, 019-167317, fotboll@oskfotboll.se. Ersättningskort (vid skadat eller förlorat kort) debiteras med 100 kronor.
 

Övrigt


ÖSK Fotboll förbehåller sig rätten att inte erbjuda befintliga säsongsabonnemangsinnehavare samma plats i övergången från en säsong till en annan. Platsen är endast knuten till personen under den innevarande säsongen.